spacer.png, 0 kB
logo.png


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Што значи олеснувањето?
Индекс на артикл
Што значи олеснувањето?
1. Бесплатни визи за следните категории
2. Повеќекратни визи со подолг рок на важност
3. Документи кои се доволни за оправдување на целта на патувањето
4. Писменото барање треба да ги содржи следните ставки
5. Должина на процедурите за обработка на барањето за виза

5. Должина на процедурите за обработка на барањето за виза

Одлука по барањето за издавање на виза треба да се донесе во рок до 10 календарски денови од денот на прием на барањето и документите потребни за издавање виза.

Во индивидуални случаи временскиот период за донесување одлука може да биде продолжен најмногу до 30 календарски денови.

Во итни случаи, временскиот период за донесување одлука за барањето за виза може да биде намален на 2 или помалку работни дена. 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB